LED žárovky E27 mohou vyzařovat různý odstín bílého světla

By
0


NevhodnÄ› zvolená barva umÄ›lého svÄ›tla může způsobit dokonce vážné zdravotní problémy. MÄ›li bychom tomuto důležitému ukazateli vÄ›novat dostateÄnou pozornost, mnozí lidé si totiž vůbec neuvÄ›domují, jak lidský organismus reaguje na chladné nebo teplé barvy bílého svÄ›tla.

žárovka

Jak velký vliv má barva umělého osvětlení

Jestliže vybíráte vhodnou LED žárovku E27 lightpak.cz, zářivku, nebo jiný světelný zdroj do domácnosti, zpravidla narazíte na obalu výrobku na údaj, který poměrně stroze oznamuje: barva světla teplá nebo studená bílá, případně neutrální. Co si pod tím představit a jak s tímto údajem operovat?
Teplá bílá – odpovídá hodnotÄ› teploty chromatiÄnosti zhruba od 2700 K do 4000 K. Na lidskou psychiku působí jako uklidňující prvek, navozuje stav odpoÄinku a přípravy na následný spánek. Teplotu 2700 Kelvinů bychom naměřili pÅ™i denním svÄ›tle v průbÄ›hu východu nebo západu slunce a pÅ™i této teplotÄ› se také tvoří dostateÄné množství hormonu melatoninu, který organismus ÄlovÄ›ka i zvířat pÅ™ipravuje do zmiňované spánkové fáze.
Neutrální bílá – ve spektrálním sloupci se nachází mezi teplou a studenou, a to v hodnotách zhruba mezi 4000 K a 5400 K. V přírodÄ› tomu odpovídá denní sluneÄní svit za jasné Äi polojasné oblohy v dopoledních hodinách. OsvÄ›tlovací technika této barvy svÄ›tla se nejlépe hodí do chodeb, vstupních vestibulů a hal, schodiÅ¡Å¥ a také toalet, koupelen a pracovních Äástí kuchyní. Neutrální bílá se také vyskytuje u nÄ›kterých Å¡piÄkových výrobků v automobilovém průmyslu pro pÅ™ední svÄ›tlomety.

LED dioda

Studená bílá – odstíny od 5500 K až do 6500 K umÄ›lého svÄ›tla svítí lehce namodralým tónem, který pÅ™ipomíná denní svÄ›tlo za oblaÄného poÄasí anebo horské slunce na jasné obloze. Tento odstín je ideální pro zvýšení pozornosti pÅ™i práci a mÄ›li bychom jej využít zejména u psacích stolů, pÅ™i práci na poÄítaÄi, a to vÄetnÄ› nastavení svÄ›telných podmínek na samotném monitoru PC nebo notebooku, dále v kancelářích a manuálních pracovních provozech. Není vÅ¡ak vhodný pro odpoÄinek a relaxaci, zvláštÄ› nÄ›kolik hodin pÅ™ed ulehnutím ke spánku – rozhodnÄ› nepatří do lampiÄek k noÄním stolkům, do dÄ›tských a obývacích pokojů.