Autožárovky nejsou jen obyčejné spotřební zboží

By
0


PomÄ›rnÄ› Äasto vyzdvihovaná záležitost ohlednÄ› automobilového provozu je bezpeÄnost. Mnoho finanÄních prostÅ™edků se investuje do výstavby silnic a dálnic, do modernizace silniÄního koridoru a do bezpeÄnostních prvků, jako jsou svodidla, vodorovné a svislé znaÄení, semafory atd. PomÄ›rnÄ› málo pozornosti se vÅ¡ak vÄ›nuje osvÄ›tlovací technice pÅ™edních svÄ›tlometů.
Pro každého Å™idiÄe je za snížené viditelnosti podstatné osvÄ›tlení jízdního pruhu, zejména jeho pravé Äásti vÄetnÄ› krajnice. PrávÄ› odtud pÅ™ichází nejvÄ›tší poÄet nebezpeÄných, nepÅ™edvídaných situací, z míst jako jsou nájezdy na dálnici, kÅ™ižovatky silnic a polních cest, výjezdy z parkoviÅ¡Å¥. NejvÄ›tším nebezpeÄím je pohyb chodců a cyklistů a ti rozhodnÄ› nejsou vÅ¡ichni pÅ™edpisovÄ› obleÄeni do svÄ›tlých odÄ›vů s reflexními nášivkami a dokonce mnohdy ani nemají pÅ™edepsané osvÄ›tlení bicyklu.
osvětlená dálnice

BezpeÄnost provozu na silnici souvisí i s osvÄ›tlením jízdního pruhu

Výrobce osvÄ›tlovací techniky Osram se na bezpeÄnost zaměřil u vÄ›tÅ¡iny svých produktů a lze smÄ›le říci, že vÅ¡echny autožárovky Osram zvyÅ¡ují komfort osoby za volantem, eliminují únavu a poskytují lepší svÄ›telné podmínky a dohlednost, než jakých lze docílit u běžných halogenových žárovek.
světla auta při jízdě
V souvislosti s bezpeÄností je vhodné také zdůraznit, že doÅ¡lo ke zvýšení
poÄtu automobilů na silnicích, hustotÄ› provozu a rovněž k nárůstu průmÄ›rné rychlosti ve srovnání s dobou pÅ™ed tÅ™iceti lety. Tím se zvyÅ¡ují i nároky na rychlejší reakce Å™idiÄů, na jejich dostateÄné periferní vidÄ›ní a lepší pÅ™ehled o situaci v jízdním pruhu a jeho okolí.
světla v tunelu
Běžné autožárovky tomuto trendu nemohou vyhovÄ›t, což si také naÅ¡tÄ›stí vÄ›tÅ¡ina zodpovÄ›dných Å™idiÄů uvÄ›domuje a tak je dnes snahou výrobce Osram nabídnout nadstandard za rozumnou cenu u modelů Silverstar, Night Breaker a Cool Blue Intense. A jak je jízdní komfort pro Å™idiÄe důležitý, prokazují i statistiky prodaných kusů, z nichž vedoucí pozici zaujímá produktová Å™ada Night Breaker.