Funkčnost není vše

By
0


Není niÄím neobvyklým, že máme doma, na pracoviÅ¡ti i kdekoliv jinde vypínaÄe a zásuvky. Spíše by působil více než divnÄ› ten, kdo by je tam nemÄ›l. Protože elektÅ™ina je už dnes běžnou souÄástí naÅ¡ich životů, bez ní si svou existenci už vlastnÄ› ani nedovedeme pÅ™edstavit.
elegantní zásuvka

Je to tak běžné! PÅ™ijdeme nÄ›kam a není-li tam vidÄ›t tak, jak by to bylo zapotÅ™ebí, stiskneme vypínaÄ, případnÄ› jím otoÄíme, to podle typu, a je to. Rázem máme jasno. Tedy pochopitelnÄ› co se svÄ›tla týká, protože v lecÄí hlavÄ› zůstane temno, i kdyby tento stiskl vÅ¡echny vypínaÄe svÄ›ta.
A když už vidíme, nejednou nám zrak spoÄine na tom Äi onom přístroji, jichž doma míváme nejednou nepoÄítanÄ›, a už už maÄkáme na vypínaÄ další. Tu aby se zapnul poÄítaÄ nebo televizor, tu aby se zaÄala ohřívat voda ve varné konvici, tu aby se dejme tomu rozehřál sporák nebo plotýnka, případnÄ› i nÄ›jaký ten elektrický přímotop.
A aby leccos z toho fungovalo, nevystaÄíme si vlastnÄ› nejednou s pouhým stisknutím vypínaÄe, ale musíme navrch jeÅ¡tÄ› zasunout přísluÅ¡nou šňůru do zásuvky. Což je jednoduchý poÄin, snad jen s výjimkou případů, kdy se ocitneme nÄ›kde v exotické cizinÄ›, kde zástrÄka a zásuvka nemusí být vždy kompatibilní a pak tu může nastat problém.
ladící zásuvky

Ale vÄ›tÅ¡inou zásuvky ani vypínaÄe problém nepÅ™edstavují. Jsou pÅ™ece skoro na jedno brdo a obsluhovat je zvládne i malé dítÄ›. A jediné, v Äem se u nás takováto zařízení liší, bývá jejich estetická úroveň. Protože ta se může liÅ¡it kus od kusu i více než výraznÄ›.
Znáte to – v minulosti toho u nás nebylo zrovna habadÄ›j a ÄlovÄ›k tak byl rád, že se mu nabízí aspoň nÄ›co, že byl aspoň jediný univerzální typ vypínaÄů k sehnání.
OvÅ¡em dnes, to je jiná. Dodnes nám sice nejednou mohou i starší modely prokazovat dobré služby, ale Schneider Asforaje pÅ™ece jenom Schneider Asfora. Tedy nÄ›co lepšího. NÄ›co, co má vlastnosti, s nimiž se u konkurence nesetkáváme. Co je kvalitní a pÅ™itom cenovÄ› pÅ™ijatelné, co nám nabízí na výbÄ›r z barev i vzhledů stejnÄ› jako možností uplatnÄ›ní. A co byste možná ocenili i vy. Pokud tedy nelpíte na vypínaÄích a zásuvkách dejme tomu po babiÄce.