top

Informační poptávkový formulář PCO
firmao
ostraha uklid projekt plneni prace
kontakty

historie aktualne
    Historie firmy GRASO a.s. se datuje od roku 1999. V této době byla založena firma Jan Mazurák –bezpečnostní služba, která se zaměřila na poskytování bezpečnostních a úklidových služeb v olomouckém regionu.
    Hlavním záměrem firmy bylo a je poskytování služeb na kvalitní úrovni, při zachování všech bezpečnostních a úklidových standardů za cenu odpovídající poskytovaným službám.
mazurak
  Vzhledem k aktivnímu přístupu k zákazníkům, flexibilno
sti, kvalitě poskytovaných služeb a odpovídající cenové politice se firma Jan Mazurák –bezpečnostní služba začala dynamicky rozvíjet a její aktivity přesáhly původně vymezený podnikatelský region Olomouckého kraje.
    Na základ
ě rozvoje firmy a s cílem zajistit ještě komplexnější služby, vznikla v roce 2001 další společnost GRgrasosroASO s.r.o., s jediným společníkem a jednatelem panem Janem Mazurákem. Tato společnost zahájila dodávky služeb komerční bezpečnosti a úklidových služeb mimo region Olomouckého kraje. Obě společnosti Jan Mazurák –bezpečnostní služba a GRASO s.r.o. úzce spolupracovaly a navzájem se doplňovaly při zajišťování komplexnosti dodávek tak, aby u koncového zákazníka byla zajištěna dodávka všech služeb jedním dodavatelem a do systému nemusely být zapojovány další organizace jako subdodavatelé.
    Logickým vyústěním úzké spolupráce těchto dvou firem by
grasominilo sjednocení podnikatelských aktivit transformací pod jednu firmu a založení akciové společnosti GRASO a.s. s jediným akcionářem panem Janem Mazurákem.


    Firma GRASO a.s. je historickým nástupcem firem Jan Mazurák –bezpečnostní služba a GRASO s.r.o. a pokračuje v tradici poskytování kvalitních bezpečnostních a úklidových služeb za odpovídající ceny. Během celé historie vývoje společnosti GRASO a.s. nedošlo ke změně ve vlastnické struktuře společnosti.

  
      V roce 2007 rozšířila společnost GRASO a.s. rozsah poskytovaných služeb o ostrahu objektů formou pultu centralizované ochrany, spočívající v nepřetržitém monitorování stavu elektronických zabezpečovacích systémů instalovaných ve střežených objektech a následným zásahem výjezdových (zásahových) skupin v případě alarmového hlášení. K zajištění této služby volila společnost GRASO a.s. ten nejefektivnější a pro zákazníka nejspolehlivější způsob a to zavedení zcela nových technologií společnosti NAM system, a.s. pro dálkový monitoring stavu objektů.
Tyto technologie umožňují připojení jakéhokoliv elektronického zabezpečovacího systému na PCO a dálkový monitoring prostřednictvím pevných telefonních linek, GSM připojení, GPRS připojení i vlastní radiové sítě.    

Politika kvality, environmentu a BOZP >>ZDE<<<

    Profesní kvalifikace strážný 68-008-E

    Dne 11. listopadu 2013, od 8.30 do 14.30 hodiny proběhnou zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E.

Místo konání zkoušky:  GRASO a.s., Šantova 656/6, 779 00 Olomouc - město.

   Firma GRASO a.s. si za dobu svého působení na trhu komerční bezpečnosti získala svou pozici a díky  své stabilitě, personálnímu i technickému zázemí se neustále rozšiřuje okruh  její stálé klientely.

    V roce 2007 přesáhla firma GRASO a.s. svým počtem zaměstnanců rámec středního podniku. Své služby poskytuje po celé České republice, v rámci vybudovaných provozních středisek.
cr
 Hlavní poskytované služby :
  • ostraha objektů - fyzická ostraha objektů, ostraha objektů formou pultu centralzované ochrany, patrolovací služba, kamerový dohled
  • úklidové služby - pravidelný úklid v průmyslových objektech, nepravidelný úklid po zednických a malířských pracech, zahradnické práce, zimní údržba
  • speciální služby - převoz a doprovod převozů finančních hotovostí, pořadatelská služba při sportovních a společenských akcích, bezpečnostní poradenství

esfeu    O stabilitě a kvalitě firmy GRASO a.s. svědčí bezesporu i dva schválené dlouhodobé projekty pro zkvaltnění profesního vzdělávání a zaměstnávání osob v bezpečnostní službě, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

   Firma GRASO a.s. je oprávněna poskytovat tzv. "náhradní plnění". Odběrem služeb od společnosti GRASO a.s. lze ekonomicky velmi výhodně kombinovat potřebu ostrahy a úklidů současně s potřebou naplnění zákona o zaměstnanosti a s tím souvisejících právních norem. penize

    Firma GRASO a.s. se za dobu svého vývoje stala svou velikostí a komplexností poskytovaných služeb ekonomicky silnou a stabilní společností, jejíž řídící struktura a stále se rozvíjející technické zázemí umožňuje dodávat kvalitní služby.
but_nahoru
but_akt
but_nahoru
but_his

d O firmě d Ostraha objektů d Úklidové služby d Projekty ESF d Náhradní plnění d Kariéra d Kontakty d

© 2007 Vyrobil  Ing. Jiří Netušil, GRASO a.s.