Perfektní cestování

By
0


Jsem ráda, že mnoho lidí v poslední dobÄ› cestuje. A vy se asi divíte, proÄ jsem ráda, že lidé cestují. Já si myslím, že cestování pro lidi je opravdu hodnÄ› důležité a je to důležité také kvůli tomu, že lidé alespoň poznávají jinou kulturu a také jiná místa. Takhle lidé alespoň mohou pochopit také lépe sami sebe. Já si myslím, že kdyby lidé byli pouze vždycky jenom na jednom místÄ›, že by to pro jejich dobro asi nebylo vůbec dobré. Já jsem toho příkladem, protože si vzpomínám, když jsem jeÅ¡tÄ› bydlela osm let na jednom místÄ› a nikam skoro jsem nechodila. Bylo to docela hodnÄ› takové ubíjející a docela hodnÄ› mÄ› to také deprimovalo, že vÅ¡ichni okolo nÄ›kam jezdili jenom já ne.

Ráda cestuji daleko.

SamozÅ™ejmÄ› že v tom také hráli velkou roli finance, protože na cestování jsem nemÄ›la opravdu dostatek financí, i když cestování by mÄ› bavilo. A jako malé dítÄ› jsem s rodiÄi cestovala opravdu hodnÄ›, jenomže potom jsem se bohužel zadlužila kvůli tomu, že jsem si vzala půjÄku na mobilní telefon a notebook, takže potom samozÅ™ejmÄ› mi nezbývaly peníze na cestování. Proto jsem si Å™ekla, že až vÅ¡echno splatím, tak budu cestovat. Je mi tÅ™icet pÄ›t let a Å™ekla jsem si, že alespoň tÅ™eba dva nebo tÅ™i roky budu v kuse cestovat. ChtÄ›la bych to.

Mám ráda přírodu.

Dokonce jsem si také naÅ¡la partnera, který také chce cestovat, takže máme také spoleÄný sen, což je skvÄ›lé. Já vím, že protiklady se pÅ™itahují, ale když máme tÅ™eba spoleÄné zájmy, a to ohlednÄ› cestování, tak se to vyplatí. To už se staÄí jenom domluvit na tom, kam a kdy a jak pojedeme a bude to. S partnerem jsme dohodnuti, že jakmile to bude možné, tak budeme cestovat autem. Máme takový malý karavan, sice není nic moc extra kosmeticky krásný, ale opravdu staÄí a proÅ¡el nám technickou kontrolou. Co víc si tedy přát? Opravdu se těším, kam naÅ¡e první cestování. A já pÅ™edpokládám, že to bude asi opÄ›t MaÄarsko a nebo Polsko.