Osram Night Breaker Unlimited H7 přispívá k větší pohodě řidiče

By
0


V nÄ›kterých internetových obchodech, které si drží stabilní renomé, a v nichž nakupují tisíce zákazníků, lze shlédnout poÅ™adí produktů podle toho, kolik se prodalo kusů, a jaký je o nÄ› mezi lidmi skuteÄný zájem. To se týká i autožárovek pro pÅ™ední svÄ›tlomety. Na Å¡pici se zpravidla drží znaÄkové výrobky spoleÄností Philips a Osram, které si vzájemnÄ› konkurují, ale nabízí pÅ™ibližnÄ› shodnou kvalitu. Pro zákazníky to znamená, že se mohou rozhodovat na základÄ› jednotlivých parametrů, nikoli podle kvalitativních měřítek.

provoz na silnici

KromÄ› základních typů běžných halogenových žárovek o teplotÄ› chromatiÄnosti zhruba 3200 – 3700 K, oznaÄené jako teplá bílá, mezi nimi zaujímá stabilní pozici Osram Night Breaker Unlimited H7 lightpark.cz. Jak mezi laickou veÅ™ejností, tak i v Å™adách odborníků je považována za nejsilnÄ›jší halogenový zdroj, který osvÄ›tluje jízdní pruh nebývale silným zářením příjemného neutrálního odstínu bílého svÄ›tla.

Kombinace barvy a intenzity svÄ›tla pÅ™ispívá k vÄ›tší bezpeÄnosti

ProdukÄní testy prokazují, že jde o zdroj, který vyniká stabilním svÄ›telným tokem povoleným pro udÄ›lení homologace, pÅ™esto velmi intenzivním. ŘidiÄi mají k dispozici o 110 procent svÄ›tla více ve srovnání s běžnými typy halogenových žárovek, které zasahuje do delší vzdálenosti pÅ™ed vozidlo a rovněž lépe osvÄ›tluje krajnici. Kužel svÄ›tla je delší zhruba o 40 metrů, Äímž se zkracuje reakÄní Äas na události v silniÄním provozu až o polovinu.

muž v kabině při řízení

Dosažení tÄ›chto parametrů je zároveň výrobním tajemstvím, které spoÄívá ve složení žhavicího vlákna a plynové náplnÄ›. VnitÅ™ní luminiscenÄní vrstva sklenÄ›né baňky je potažena kobaltem, což umožňuje docílit chladnÄ›jšího odstínu bílého svÄ›tla. A právÄ› vzájemná kombinace intenzity osvitu, jasu a neutrální bílé barvy má zásadní vliv na bezpeÄnost posádky vozu a dalších úÄastníků provozu a pÅ™ispívá ke snížení nehodovosti zavinÄ›né v mnoha případech nedostateÄným osvÄ›tlením jízdního pruhu.